hero image

Info Aduan

Prosedur Aduan Pelanggan

Kami, Elland Road Capital PTY LTD, telah mengadopt prosedur aduan ini untuk memastikan bahawa aduan yang mungkin timbul dari hubungan kami diperlakukan dengan adil dan dalam masa yang tepat. Syarikat ini diberi kuasa dan dikawal oleh Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan, dengan Nombor Lesen FSP 52127. Nombor pendaftaran Elland Road Capital PTY LTD adalah 2021 / 939672 / 07 dengan alamat berdaftar di: 162, First Floor, Willow bridge Centre, Carl Cronje Dr, Cape Town, 7530, Afrika Selatan.

Penyerahan Aduan Anda

Jika anda ingin membuat aduan kepada syarikat, sila isi dan hantar borang aduan (klik pada pautan di bawah). Harap dimaklumkan bahawa Syarikat berhak untuk tidak menerima aduan yang dihantar melalui cara atau kaedah lain (misalnya, E-mel, telefon, dll.). Gunakan pautan berikut untuk mengakses borang aduan.

teruskan dengan aduan anda

Atau Hubungi: [email protected]

Setelah aduan anda telah lengkap dan dihantar, Jabatan Pematuhan Syarikat akan memproses dan mengkaji aduan anda dan akan menghubungi anda sebagaimana yang berpatutan.

01

Pengakuan terhadap Aduan Anda

Kami akan mengakui penerimaan aduan anda dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari penerimaan aduan anda dan memberikan anda nombor rujukan unik aduan anda. Nombor rujukan unik ini perlu digunakan dalam semua hubungan masa depan anda dengan Syarikat, Ombudsman Kewangan dan/atau FSCA Afrika Selatan berkenaan aduan tertentu.

02

Pengendalian Aduan Anda

Setelah kami mengakui penerimaan aduan anda, kami akan mengkajinya dengan teliti, menyiasat keadaan sekeliling aduan anda dan akan cuba menyelesaikannya tanpa kelewatan yang tidak perlu. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyiasat aduan anda dan memberikan anda hasil siasatan kami dalam tempoh enam (6) minggu dari tarikh anda menyerahkan aduan anda kepada kami. Semasa proses siasatan, kami akan terus memaklumkan anda mengenai proses penanganan aduan anda. Salah seorang pegawai kami mungkin akan menghubungi anda secara langsung (termasuk komunikasi melalui e-mel atau telefon) untuk mendapatkan, jika perlu, penjelasan dan maklumat tambahan berkenaan aduan anda. Kami memerlukan kerjasama penuh anda untuk mempercepatkan siasatan dan penyelesaian aduan anda. Sekiranya aduan anda memerlukan siasatan lanjut dan kami tidak dapat menyelesaikannya dalam tempoh enam (6) minggu, kami akan mengeluarkan respon penahanan secara bertulis atau media tahan lama lain. Apabila respon penahanan dihantar, ia akan menunjukkan sebab-sebab kelewatan dan bila siasatan Syarikat kemungkinan akan selesai. Dalam apa jua keadaan, kami akan memberikan anda hasil siasatan kami tidak lewat dari satu (1) bulan dari pengeluaran respon penahanan, bergantung kepada kekompleksan kes dan kerjasama anda. Sila ambil perhatian bahawa Syarikat akan menganggap aduan anda sebagai selesai dan menghentikan siasatan yang berkaitan sekiranya anda gagal untuk menjawab pegawai kami dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh penyerahan aduan anda. Apabila kami mencapai kesimpulan, kami akan memberitahu anda bersama dengan penjelasan tentang kedudukan kami dan sebarang langkah pemulihan yang kami niatkan untuk mengambil (jika berkenaan).

03
contacts image

Butiran Hubungi
untuk Aduan

Alamat berdaftar: 162, Tingkat Satu, Pusat Willow bridge, Dr. Carl Cronje, Cape Town, 7530, Afrika Selatan

Butiran Perhubungan Pihak Berkuasa Pelaksanaan Sektor Kewangan:

Emel umum:
Alamat Pos:
P.O. Box 35655, Menlo Park, 0102, South Africa
Telefon
+27 12 346 6941

Anda boleh mengekalkan aduan anda dengan Pihak Berkuasa Pelaksanaan Sektor Kewangan Afrika Selatan, tetapi sila ambil perhatian bahawa Pihak Berkuasa Pelaksanaan Sektor Kewangan Afrika Selatan tidak mempunyai kuasa restitusi dan oleh itu tidak menyiasat aduan individu. Adalah difahami bahawa hak anda untuk mengambil tindakan undang-undang kekal tidak terjejas oleh kewujudan atau penggunaan sebarang prosedur aduan yang dirujuk di atas.